Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A szolgáltatás kiterjed Körmend Város Közigazgatási, valamint Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 24 településére. (Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja.) 


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 60 db otthoni berendezéssel biztosítjuk: 
- segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését 
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges azonnali intézkedések megtételét 
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociális rászorult:
- az egyedül élő 65 év feletti személy, 
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátria beteg személy, ha az egészségi     állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A súlyos fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget és az egészség miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 

A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont a nap 24 órájában folyamatosan ellenőrzi a gondoskodásra szoruló emberek állapotát, aktivitási paramétereit, vészhelyzet esetén biztosítja a gyors segítségnyújtást. 

A személyi riasztóberendezés az igénybe vevő csuklóján kerül elhelyezésre, cseppálló, ütésálló. 
A szolgáltatás térítés köteles 40 Ft/nap a térítési díj összege, a jelzőberendezés működéséhez vezetékes telefonvonal szükséges.