Támogató Szolgálat


Támogató Szolgálatunk 2004. januárjában kezdte meg működését Körmend Városában, majd 2006. január 01-től a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 25 településén.  Támogató Szolgálat a fogyatékkal élő emberek speciális igényeinek kielégítésére specializálódott.

A Támogató Szolgálat törvény által előírt feladata a személyi segítő és szállítószolgálat működtetése, valamint tanácsadás az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy részére. A Támogató Szolgálat segítségét kérhetik mindazon fogyatékkal élő személyek, akik Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás településein élnek és

  • fogyatékossági támogatásban, vagy
  • magasabb összegű családi pótlékban, vagy
  • vakok személyi járadékában részesülnek.

 Speciális autóinkkal szállítani tudjuk a mozgásában korlátozott személyt akár kerekes székével együtt is.  

Gépkocsiinkkal eseti és rendszeres szállításokat végzünk. Eseti szállítás keretében házi orvoshoz, szakorvoshoz, kórházba szállítjuk klienseinket.

Rendszeres szállítás keretében az ellátottakat Körmenden a Fogyatékosok Nappali Intézményébe, Olcsai-Kiss Z. Általános Iskolába, Szombathelyre az Aranyhíd EGYMI Általános Iskolájába és a Micimackó Óvodájába szállítjuk.

Személyi segítőink vállalnak higiénés segítést (fürdetés, pelenkázás, takarítás, stb.), ügyek intézésében való közreműködést, fogyatékos gyermekek rövid távú felügyeletét. Szolgáltatásaink az egyéni szükségletekhez igazodnak, a sérült személy aktív közreműködésével, autonómiájának megtartásával igyekszünk segíteni a társadalmi életben való teljes jogú részvételt, a személyi szükségletek kielégítését, az önálló munkavégzést, a tanulmányok, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételét, vagy sport-, művészeti, szabadidős tevékenységek végzését.

Szolgáltatásaink a törvényben előírtaknak megfelelően térítéskötelesek.

Fő feladatunk, hogy feloldjuk azokat a korlátokat, amelyek akadályozzák a sérülteket vagy családtagjaikat a mindennapi élet különböző területein.

A fogyatékos személyek segítségére tudunk lenni különböző segédeszközök beszerzésében, kölcsönzésében is.

Dolgozói létszám : 1 fő szolgálatvezető, 3 fő személyi segítő, 3 fő sofőr

 

A Támogató Szolgálat elérhetőségei: 9900 Körmend, Thököly u. 46.

tel: 06 94/594-115

hétfőtől- péntekig: 7:30- 15:30

 

A támogató szolgálat szolgáltatásait szóbeli vagy írásbeli kérelem beadásával lehet igényelni a szolgálat vezetőjénél: Szálkai Istvánnénál.