Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A szenvedélybetegek nappali ellátása, ami az Alkoholellenes Klub tevékenységének kiszélesítése, szakmai munka fejlesztése nyomán alakult ki és fejlődött tovább.

A Nappali megnevezés arra utal, hogy az intézmény adott helyiségében napközben, szenvedélybetegek részére, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások a kliensek széles köre számára legyenek elérhetőek, és a szenvedélybetegségből adódó sokrétű problémára egyéni megoldások megtalálását segítse elő.

Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő.

Ellátási területe: Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 25 településének közigazgatási területe

Elérhetősége: hétfőtől- péntekig 730 – 1530- ig

9900 Körmend, Thököly u. 46.

tel: 0694/ 594- 115


A célcsoport jellemzői

A nappali ellátás a szenvedélybetegség különböző szakaszában lévő, más - más motiváltságú személyes bevonódás mértékét tekintve eltérő helyzetben lévő szenvedélybetegek, addiktív problémával küzdők megsegítésére irányul. Elsősorban azokat a személyeket kell ellátni:

- akiket szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg – gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak

- akik az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget

- akiknél már az addiktív probléma megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást

- még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvedők

- hozzátartozók, érintettek

 

Nyújtott szolgáltatások:

- hivatalos ügyek intézése

- igény szerint meleg étel biztosítása

- szabadidős programok szervezése

- szakellátáshoz való hozzájutás segítése

- munkavégzés lehetőségének szervezése

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

- speciális önszerveződő csoportok támogatása

 

Az igénybevétel önkéntes. Az intézményi jogviszony létesítése kérelemre történik. A kérelem lehet szóbeli, és írásbeli.

A Körmend Város Önkormányzata a helyi önkormányzati rendelete értelmében személyi térítési díjat állapít meg.

Nappali ellátás esetén az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni.

- csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja: 20 Ft/nap

- napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre (jövedelemtől függően)

 

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségre.

Munkánk során nagy jelentőséget tulajdonítunk a családi egyensúly helyreállítására, a munka világába történő visszahelyezésre, valamint a folyamatos munkavégzés elérésére ellátottainknál.

Az intézményben biztosított a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, szolgáló helyiség. Igény szerint napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az ellátottak hasznosan tölthetik el idejüket az intézményben. A közösségi helyiségben lehetőségük van rádiót, zenét hallgatni, TV-t és DVD filmeket nézni, kézimunkázni, újságokat és könyveket olvasni, társasjátékok, kártyázás révén változatossá tehető a szabadidő. Hagyományos ünnepi rendezvények megtartásra kerülnek (Farsang, Húsvét, Karácsony, Állami ünnepek). Minden évben az ellátottak kiránduláson vehetnek részt. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében. Szükség esetén a szakellátásokhoz való hozzájutás segítését is biztosítjuk. Felvilágosító előadások szervezésével életviteli, életvezetési nehézségeken próbálunk segíteni. Igyekszünk megkönnyíteni a munkához való hozzájutást, ebben segítségünkre van az intézményen belüli Szociális Foglalkoztató.