Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított és kiegészített 1993. évi III. tv., valamint 15/1998 (IV.30) NM rendelet szabályozza. A Körmendi Családsegítő Szolgálat 2001. február 15-vel kezdte meg működését Körmend közigazgatási területén. 2003 szeptemberétől az Egészségügyi és Szociális Intézményben, majd 2004. 05. 24-től a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban folytatta integráltan működését. 2009-től kibővült a kistérségi feladatellátással a szolgálat tevékenysége. Az ellátási területhez először Magyarszecsőd, majd az alábbi települések is kapcsolódtak: Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Kemestaródfa, Pinkamindszent, Vasalja, Magyarnádalja, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Katafa, Egyházashollós, Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Szarvaskend, Egyházasrádóc, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu, Nemesrempehollós. 2016. január 1-jétől Család- és Gyermekjóléti Szolgálatként működik, ellátási területe Körmend közigazgatási területe, valamint 25 kistérségi település. A meglévő települések mellé Szőce csatlakozott.

Fenntartója: Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás, mely felelős gazdája az illetékességi területen felmerülő gondozási igények kielégítésének.

 

Székhelye és elérhetősége:

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

9900 Körmend, Thököly u. 46.

Tel: 06-94-594-115/16-os mellék

nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig 7.30- 15.30

e-mail: zita.korm@t-online.hu

 

A szolgálat célja:

Az illetékességi területén élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

 

Szolgáltatásaink:

·         információnyújtás

·         családgondozás

·         azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben

·         egyéni esetkezelés, tanácsadás

·         szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás

·         drogprevenció

·         ügyintézés

 

Feladataink:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a megelőző tevékenységek körében:  Kiemelt feladta a prevenció, hogy hangsúlyt helyezzen a megelőzésre, a korai felismerésre, hogy megelőzze a szociális ellehetetlenülést, illetve az életvezetési problémák esetén a családok széthullását. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő, jelzőrendszert működtet.

A lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának nyomon követése.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése és az egyének és családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében:

Tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.

Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, szervez. Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, konfliktusok megoldását.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyéb feladatai:

·         nyári üdültetés szervezése

·         egy és több napos táborok szervezése

·         játszóházak kialakítása

·         tanulási problémákkal küzdő gyermekek esetében korrepetálás szervezése

·         környezettanulmányok készítése más társintézmény felkérése alapján

·         dokumentálás

·         drogprevenció

·         élelmiszergyűjtés

 

A Szolgálat alapvető prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik valamilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermekeket érintő veszélyeztető tényezők jelzése és összehangolt lépések megtétele a problémák megszüntetése érdekében. A munka eredményessége érdekében jól működő személyes kapcsolat alakult ki, amelynek célja, hogy a gondozásra szoruló gyermeket és a családot érintő feladatokat meghatározzuk, összehangoljuk.

A Szolgálatnál "hagyománnyá" vált a nyári szünidő alatti kirándulás szervezése. Az elmúlt években rendszeresen nyújtottunk be pályázatot a helyi önkormányzathoz, melynek köszönhetően évről évre különböző szabadidős programokat tudtunk megvalósítani. 

A Magyar Élelmiszerbank szervezésében 2008-tól tartós élelmiszert gyűjtünk a város hátrányos helyzetű lakosainak a Tesco áruházban, melyből ellátottaink részesülnek Karácsonykor.

Minden évben megrendezésre kerül Mikulás-váró ünnepségünk, melyre a gyermekek mindig lelkesen készülnek verssel, énekkel, cserébe pedig gazdag csomagot kapnak.

A Baptista Szeretetszolgálat “cipősdoboz akciójának” keretein belül most már hagyományosan a Szolgálat által ellátott gyermekek megajándékozásában vehetünk részt.

Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a város gyermekeinek minél hasznosabb szabadidő eltöltésére, ezért több pályázatot nyújtunk be prevenciós, szabadidős programok megrendezésére.

A 2013-as évben újjáélesztettünk egy régi "hagyományt", melynek keretében Ifjúságvédelmi Őrjárat megtartását kezdeményeztük. Ez a Körmendi Rendőr kapitánysággal karöltve már több alkalommal valósulhatott meg. Két családgondozó két rendőrrel együtt végigjárja a városban és az ellátási területhez tartozó falvakban a szórakozóhelyeket, valamint ellenőrizzük a játszótereket, a hipermarketek környékét, a vasútállomást és a busz pályaudvart, sportpályákat, a Várkertet és az ott található erdészházat, stb. Az Őrjáratok alkalmával olyan fiatalkorúak igazoltatására kerül sor, akiknél alkohol- illetve kábítószer-fogyasztás gyanúja merül fel.